Nyheter

Läkemedelsverket uppmanar fler att rapportera in biverkningar

Att rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket är viktigt för att myndigheten ska få signaler om tidigare okända misstänka biverkningar men också för att de ska få en ökad kunskap om de redan kända biverkningarna så att de läkemedel som blivit godkända kan följas upp. Läkemedelsverket har därför gjort två korta filmer som uppmanar allmänheten att rapportera in misstänkta biverkningar.

Under 2015 registrerade Läkemedelsverket 8000 biverkningsrapporter för humanläkemedel och 500 rapporter för veterinärläkemedel. Trots att rapporteringen ökar så finns det ett stort mörkertal. En väl fungerande biverkningsrapportering är ett viktigt verktyg i arbetet med att säkerställa att nyttan med ett läkemedel är större än riskerna. Information om riskerna med ett läkemedel kan också leda till att Läkemedelsverket och/eller den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) vidtar åtgärder. Det kan exempelvis vara att uppdatera produktinformationen om ett läkemedel eller till och med ompröva ett beslut om godkännande. 

Kerstin Jansson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket, säger att det är enkelt att rapportera en misstänkt biverkning. Via filmerna som utgör höstens kampanj får man se hur det går till.

Film ett.

Film två.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *