Nyheter

Tre trender förutspås för läkemedelsövervakningen 2030

Hur ser läkemedelsövervakningen ut 2030? Tre trender förutspås i en ny rapport: en smartare insamling och rapportering av misstänkta biverkningar, ökad mätning av läkemedelsprestanda inom industrin och ett förbättrat samarbete mellan läkemedelsmyndigheter, patienter och sjukvårdspersonal.
 
Förutsägelserna görs av företrädare för EU:s läkemedelsmyndighet (EMA) i en artikel publicerad i den medicinska tidskriften Clinical Pharmacology and Therapeutics (2019).
Man har en ljus bild av framtiden. De förbättrade förutsättningarna för läkemedelsövervakningen beror bland annat på den teknologiska utvecklingen, ökad tillgång till data och större inflytande över hälso- och sjukvården från patienter
Företrädarna förutspår att individuella rapporter om säkerhet kopplade till läkemedel blir viktiga för att identifiera potentiella risker, vars rapportsystem utvecklas genom digitala tjänster och applikationer. Samtidigt ökar och förbättras samarbetet mellan industri och läkemedelsmyndigheter.
Säkerhetsövervakning av läkemedel (farmakovigilans) utvecklas från att fungera reaktivt, med spontanreporter av misstänkta biverkningar, till att få en proaktiv funktion. 2030 kommer myndigheter ha möjligheter att i realtid optimera säkerheten för användning, med planering före marknadssläpp av läkemedel.
Författarna pekar på att läkemedelsmyndigheter i framtiden avsätter mer tid för att engagera sig i patienter och personal inom sjukvården – allt för att säkerställa effektiviteten av den information som delges.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *