Nyheter

Läkemedel mot covid-19 och risken för kardiovaskulär död

Kombination av det antireumatiska läkemedlet hydroxiklorokin (Plaquenil) och antibiotikan azitromycin har testats för behandling av covid-19. Men nu skriver EU:s läkemedelsmyndighet EMA att en ny internationell registerstudie tyder på att kombination av dessa läkemedel kan öka risken att drabbas av kardiovaskulär död under den första behandlingsmånaden.

Registerstudien är ännu inte granskad av oberoende experter eller publicerad i en vetenskaplig tidskrift.

Undersökningen baseras på data för patienter med reumatiska sjukdomar och i vilken utsträckning de drabbats av biverkningar. I studien jämfördes patienter (över 80% kvinnor) som stod på hydroxiklorokin och som senare fick kombinationsbehandling med antibiotika. 320 000 av patienterna behandlades med hydroxiklorokin + azitromycin och 350 000 patienter behandlades med hydroxiklorokin + amoxicillin. Förutom en fördubblad risk att drabbas av kardiovaskulär död då hydroxiklorokin kombineras med azitromycin så ökade även risken att drabbas av bröstsmärtor och hjärtsvikt med 15 procent.

Forskarna fann således att kombinationen hydroxiklorokin och azitromycin verkar öka risken att drabbas av hjärt-kärlbiverkningar hos patienter med reumatiska sjukdomar.

Källor:

1) COVID-19: reminder of risk of serious side effects with chloroquine and hydroxychloroquine. European Medicines Agency, 2020. https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-reminder-risk-serious-side-effects-chloroquine-hydroxychloroquine

2) Lane, J et al. Safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, in light of rapid wide spread use for COVID-19: a multinational, network cohort and self-controlled case series study. medRXiv, 2020. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20054551v1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *