Forskning

Kostnaderna för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till miljardsummor

Läkemedel leder inte bara till att patienter får hjälp med att bota sina sjukdomar, det kan också försätta dem i sjuklighet. I avhandlingen ”Economic impact of the drug related morbidity in Sweden” (2014) diskuterar apotekaren Hanna Gyllensten kostnaderna inom vården till följd av att patienter får skador av läkemedel som de inte tål.

Gyllensten använder sig av begreppet ”läkemedelsrelaterad sjuklighet” som har flera undergrupper och både innefattar direkta och indirekta kostnader. De indirekta kostnaderna kan exempelvis vara sjukfrånvaro och produktionsbortfall.

Över hälften av alla patienter inom vården drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet. Varje år uppskattas kostnaden uppgå till mellan 7000-15000 kronor per patient. Utgifterna uppkommer dock på flera ställen inom vårdkedjan. Läkemedelsbiverkningar och otillräcklig effekt av läkemedel – två underkategorier till begreppet läkemedelsrelaterad sjuklighet – beräknas uppgå till tio procent av vårdkostnaderna, vilket motsvarar cirka 19 miljarder kronor årligen. Därtill tillkommer de indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall för anhörigvård, förlorad fritid och sjukfrånvaro.

Det finns potential att minska kostnaderna för läkemedelsrelaterad sjuklighet, exempelvis genom att arbeta förebyggande mot läkemedelsbiverkningar. Swedegene hoppas att läkemedelsanvändningen i framtiden ska bli mer individanpassad så att patienter kan undvika att använda de läkemedel som de riskerar att få svåra biverkningar av. Vi hoppas att forskningen om de genetiska mekanismerna bakom läkemedelsbiverkningar skall leda oss närmare det målet.

 

Källa: Gyllensten, Hanna, ” Economic impact of the drug related morbidity in Sweden – Estimated using experts’ opinion, medical records and self-reports” (2014), Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *