Forskning

Interaktion mellan läkemedel och naturläkemedel

Naturläkemedel såsom johannesört och ginseng kan påverka effekten av andra läkemedel. I en nyligen publicerad studie i British Journal of Clinical Pharmacology har sydafrikanska forskare gjort litteratursökningar i olika databaser och tagit fram vetenskapliga artiklar som beskriver olämpliga kombinationer av naturläkemedel och vanliga läkemedel.

Artiklarna publicerades mellan 2001 och 2017. Litteraturstudien bestod av 49 fallbeskrivningar och två observationsstudier som beskrev interaktion mellan naturläkemedel och vanliga läkemedel. I 31 procent av fallen behandlades patienten för hjärt-kärlsjukdom, i 22 procent av fallen hade de en cancersjukdom och i 16 procent av fallen hade de genomgått njurtransplantation.

I merparten av fallbeskrivningarna hade forskarna bedömt orsakssambandet som ”troligt” eller ”mycket troligt”. Vanligast förekommande läkemedel var warfarin, alkylerande läkemedel och immunhämmande cyklosporiner. Merparten av biverkningarna bestod av levereaktion, blödningar, förhöjt PK INR-värde och njurpåverkan.

I många fall beror interaktionen på att naturläkemedlet påverkar de enzym som bryter ned läkemedlet. Effekten av läkemedlet kan då förändras så att man får antingen för stor eller för liten effekt.

 

Läs mer om studien i Läkemedelsvärlden.

Läs mer om interaktion mellan läkemedel och naturläkemedel (Se särskilt tabell 2 och 3) i Fass.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *