Forskning

Swedegene fortsätter att utreda narkolepsi

2009 vaccinerades tusentals svenskar med vaccinet Pandemrix mot svininfluensan. Följande år började dock Läkemedelsverket få in biverkningsrapporter om att främst barn och unga drabbats av sömnstörningen narkolepsi.

Man har tidigare kunnat påvisa att de allra flesta av de patienter som har drabbats av narkolepsi bär på HLA-DQB1:0602. Detta gäller såväl narkolepsifall som inte har någon koppling till Pandemrix liksom de som misstänks ha fått sjukdomen av vaccineringen.

Pär Hallberg, projektansvarig för Swedegene, menar att HLA-typen inte ger hela förklaringen till varför så många drabbats av narkolepsi efter massvaccinationen.

-Pandemrix gavs till ett stort antal människor när hotet om svininfluensan låg för dörren. Potentiellt finns det alltså väldigt många som har den aktuella HLA-typen men som inte har drabbats av narkolepsi efter Pandemrix-sprutan. Vi vill genom fortsatta genanalyser hitta ytterligare svar på varför just dessa personer drabbats.

Forskare i Finland och USA tror sig även har hittat ytterligare en ledtråd till biverkningen. Pandemrix har i studier jämförts med vaccinet Focteria som inte har visat ge några biverkningar som är kopplade till narkolepsi.

Pandemrix innehåller höga halter av ett virusprotein. Detta har i sin tur visat sig ha stor likhet med receptorn som binder hormonet hypokretin i hjärnan. Detta hormon reglerar sömn och vakenhet. Kroppen hos de som drabbats av narkolepsi har utvecklat antikroppar mot virusproteinet i Pandemrix, men också mot hypokretinreceptorn eftersom de är så lika. När hypokretinreceptorn inte längre fungerat så har kroppens förmåga att reglera vakenhet försämrats, vilket kan vara en delförklaring till varför de har utvecklat narkolepsi.

Pär Hallberg anser att dessa studier är intressanta men menar att många frågetecken fortfarande återstår.

-Antikropparna som forskarna har identifierat finns hos en hög andel av narkolepsipatienterna, men de är också vanliga hos friska kontrollindivider. Studien stödjer att uppkomsten är immunologiskt orsakad, men inte varför just en del av de patienter som har HLA-DQB1:0602 samt antikroppar mot hypokretinreceptorer drabbas och inte andra. Det kan tänkas att det även finns andra genetiska orsaker som spelar roll.

Den 1 januari 2016 hade antalet narkolepsifall som samlats in av Swedegene uppgått till 48 stycken. Insamlingen för samtliga biverkningskategorier pågår kontinuerligt.

 

Källor:

Tafti, M, mfl. “DQB1 locus alone explains most of the risk and protection in narcolepsy with cataplexy in Europe”, Sleep. 2014 Jan 1; 37(1): 19–25.

http://vaccinationer.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *