Nyheter

IVO kritiserar brister i läkemedelsanvändning

Share List Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, pekar på att brister i läkemedelshantering ofta leder till allvarliga konsekvenser för patienterna. Allergiska reaktioner och andningssvårigheter

Läs mer