Forskning

Ny studie har kartlagt sjuksköterskors attityder kring biverkningsrapportering

Share List Underrapporteringen av läkemedelsbiverkningar är ett omfattande problem inom sjukvården. Uppskattningsvis rapporteras mellan 5-10 procent av alla biverkningar till Läkemedelsverket. Nu har en italiensk

Läs mer