Forskning

Ärftlig HLA-variant ger ökad risk för svår hudreaktion av karbamazepin

Share List Stevens-Johnsons syndrom (SJS) är en svår biverkning i huden med brännskadeliknande blåsbildning, hudavlossning och angrepp på kroppens slemhinnor. Den allvarligaste formen heter Toxisk

Läs mer