Forskning

Förekomsten av biverkningar utanför sjukhus

Share List Enligt tidigare studier på sjukhus är läkemedelsbiverkningar vanligt förekommande och möjliga att förebygga i stor utsträckning. Få studier har tittat på hur omfattande

Läs mer