Forskning

Möjligt samband mellan ACE-inducerad angioödem och kalciumkanalblockerare

Share List Masterstudenten Julia Nagy hittade ett möjligt samband mellan ACE-inducerad angioödem och samtidig medicinering med kalciumkanalblockerare i sitt examensarbete. Apotekaren Julia Nagy avslutade den

Läs mer