Biverkningar av vaccin mot covid-19

Godkännandet av vaccinen mot covid-19 har förgåtts av rigorösa tester och är säkra för de allra flesta som vaccineras, men några få drabbas av sällsynta och allvarliga biverkningar. Swedegene rekryterar personer som drabbats av en allvarlig biverkning som resulterat i att du behövt uppsöka sjukvård. Det kan exempelvis vara en svår allergisk reaktion (t.ex. hudutslag, klåda, svullnad, anafylaktisk chock), njursvikt, blodpropp, trombocytopeni (låga nivåer av blodplättar), blödning, ansiktsförlamning samt hjärt- och nervinflammation. Fler biverkningskategorier kan tillkomma allt eftersom projektet fortskrider.

Målet med denna studie är att identifiera kliniska, immunologiska och genetiska bakomliggande mekanismer och riskfaktorer för biverkningar av de olika vaccinerna mot covid-19. Vi hoppas att sjukvården i framtiden ska kunna förutsäga vilka individer som löper risk att drabbas med hjälp av ett blodprov, så att de kan erbjudas andra vaccin. Vår förhoppning är också att denna kunskap i framtiden kan ge förutsättningar för framtagning för säkrare och bättre vaccin.

Har du drabbats av någon av de biverkningar vi studerar så är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan på denna hemsida. Du måste ha fyllt 18 år och varit i kontakt med vården för de besvär du drabbats av efter att ha vaccinerats mot covid-19.