Forskning

Patienter är positiva till självrapportering av biverkningar

Patienter är i allmänhet positiva till att dela med sig av hälsoinformation via online-baserade plattformar inom hälsa, men de är skeptiska till automatiserade övervakningsmetoder och

Läs mer