Forskning

Flera parallella insatser ökar biverkningsrapporteringen

Share List En ny systematisk översikt visar att flera parallella insatser verkar positivt på biverkningsrapporteringen inom sjukvården. Individuella utbildningsinsatser, belöningar, feedback och förenklade rapporteringssystem pekas

Läs mer