Swedegene - ett forskningsprojekt med syftet att hitta genetiska orsaker bakom läkemedelsbiverkningar

Swedegene är ett forskningsprojekt som studerar genetiska orsaker bakom läkemedelsbiverkningar. Projektet håller till på Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala  och är samarbete mellan Uppsala universitet, Karolinska institutet och Läkemedelsverket. Swedegene studerar orsakerna bakom allergiska reaktioner som nässelutslag, ansiktssvullnader, varför vissa patienter drabbas av svåra lever- eller njurskador, förändring av blodbilden, narkolepsi, störningar av hjärtats rytm, viktuppgång, psykiska biverkningar, störning av saltbalansen i blodet, plötsliga benbrott, inflammation i bukspottkörteln och mycket mer.

 

Varför studeras orsakerna bakom läkemedelsbiverkningar?

Sjukhusinläggningar på grund av biverkningar av läkemedel beräknas uppgå till cirka tio procent av den totala budgeten inom sjukvården. De biverkningar som inte är ett resultat av överdosering är ofta oförutsägbara och ibland mycket allvarliga. Swedegene hoppas kunna minska antalet biverkningar genom att studera om det finns genetiska förklaringar till att de uppkommer eller möjligtvis livsstilsfaktorer. Syftet är att studera genetiska (ärftliga) faktorer bakom biverkningar av läkemedel för att i framtiden kunna förutsäga risker för biverkningar hos enskilda patienter. Målet är att läkemedelsutskrivningen i framtiden ska bli mer individanpassad för att på så sätt förhindra att patienter får allvarliga biverkningar av läkemedel som de inte tål. Läs mer här.

 

 

Swedegen söker studiedeltagare som drabbats av biverkningar av läkemedel

 

Swedegene rekryterar främst studiedeltagare via Läkemedelsverkets biverkningsrapporter och genom samarbete med kliniker runt om i landet, men vi söker även patienter på annat sätt. Har du drabbats av någon av de biverkningskategorier som vi studerar så är du välkommen att kontakta oss via denna hemsida (gå till intresseanmälan). Du måste ha fyllt 18 år och uppsökt sjukvård för din biverkning så att den finns dokumenterad i din journal. Det har dock ingen betydelse när du drabbades eller att du inte längre använder det (eller de) läkemedel som misstänks ligga bakom biverkningen. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

Swedegene publicerar resultat om risken att drabbas av agranulocytos vid behandling av giftstruma.

 

Mia Wadelius är överläkare i Klinisk farmakologi och vetenskaplig ledare för Swedegene.

Swedegene har i samarbete med internationella forskare hittat en genvariant som förutsäger risk att drabbas av agranulocytos vid behandling av giftstruma. En vetenskaplig artikel har nyligen prublicerats i The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Agranulocytos är en biverkning som innebär att de vita blodpropparna sjunker och immunförsvaret blir svagare. Biverkningen, som är potentiellt livshotande, är associerad med bland annat läkemedel mot giftstruma såsom Tiotil och Thacapzol. Nu har Swedegene tillsammans med ett antal internationella forskare publicerat en vetenskaplig artikel i The Lancet Diabetes & Endocrinology som visar att vissa genvarianter förutsäger vilka patienter som löper risk att drabbas av agranulocytos. Läs mer här.