Mia Wadelius skriver om precisionsmedicin i Läkartidningen

Farmakogenomik är det område som studerar hur våra gener påverkar effekten av läkemedel och risken att drabbas av olika biverkningar eller utebliven effekt av läkemedel. Målsättningen för Genomic Medicine Swedens arbete är att förbättra möjligheterna för individanpassad läkemedelsbehandling genom att analysera utvalda gener. Mia Wadelius, som är vetenskaplig ledare för Swedegene, skriver i Läkartidningen om målsättningen och utmaningarna med så kallad precisionsmedicin – individuellt anpassad läkemedelsbehandling.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/temaartikel/2021/05/farmakogenomik-individuell-anpassning-av-lakemedel-och-dos/

Lämna ett svar