Nyheter

SKL har identifierat förekomsten av läkemedelsrelaterade vårdskador

Share List Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen publicerat en rapport om förekomsten av vårdskador inom svensk sjukvård. En vårdskada definieras som en skada

Läs mer