Swedegenes medlemmar

Mia Wadelius, Pär Hallberg och Qun Ying-Yue är ansvariga för studien. Pär Hallberg är kontaktperson för frågor om biobank och personuppgifter.

 

Mia Wadelius, professor, vetenskaplig ledare

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tel: 018-611 00 00

Mia.Wadelius (at) medsci.uu.se

 

Pär Hallberg, docent, projektledare

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Tel: 018-611 00 00

Par.Hallberg (at) medsci.uu.se

 

Håkan Melhus, professor, överläkare

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Qun Ying-Yue, docent, senior expert

Läkemedelsverket, Uppsala

Tel: 018-17 46 00

 

Erik Eliasson, professor, överläkare

Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Tel: 08-585 800 00

 

Eva Prado, forskningsassistent, administratör

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Sofie Collin, forskningsassistent

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ulrica Ramqvist, forskningssjuksköterska

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Charlotta Haglund, forskningssjuksköterska 

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Hugo Kohnke, biomedicinsk analytiker

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Joel Ås, bioinformatiker

Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala