Delta i studien

Har du drabbats av biverkningar av läkemedel? Då kan du delta i studien. Du måste ha fyllt 18 år och drabbats av någon av biverkningarna som vi studerar. Det är också viktigt att du har uppsökt sjukvården i samband med att du drabbades av biverkningen och att den finns dokumenterad i din journal. Det spelar däremot ingen roll när du drabbades eller om du inte längre använder det (eller de) läkemedel som misstänks. Ingen ersättning utgår för ditt deltagande men det kostar ingenting för dig att delta.

Deltagandet innebär kortfattat att du:

– Går igenom en enkät på telefon.

– Tar blodprover vid ett tillfälle vid närmaste vårdcentral/sjukhus.

– Skriver under en samtyckesblankett och skickar tillbaka i bifogat svarskuvert.

Intresseanmälan

För att vara med i studien måste du fylla i en intresseanmälan på denna hemsida där du uppger namn, kontaktinformation och vilken biverkning du drabbats av samt misstänkta läkemedel (det kan ibland vara flera eller en kombination av läkemedel). En sjuksköterska kommer sedan att kontakta dig per telefon inom någon vecka. Om biverkningen anses relevant för studiens ändamål så registreras dina uppgifter i en databas och ett kitbrev skickas hem till dig. Kitbrevet innehåller en enkät, en samtyckesblankett och tre blodprovsrör med remiss. En forskningsassistent kommer sedan att ringa upp dig för att boka en tid för en telefonintervju. Ni går sedan igenom enkäten någon gång när det passar dig. Frågorna handlar om biverkningen, din läkemedelsbehandling och sjukhistoria och tar cirka femton minuter att gå igenom.

Blodprovsrören och remissen tar du med dig till närmsta vårdcentral eller sjukhus när det passar dig bäst mellan måndag – torsdag. Undvik gärna att ta dem på en fredag eller före en röd dag. Du behöver inte vara fastande. Efter att du tagit blodproverna så lägger du tillbaka dem i det föradresserade paketet och postar på närmaste låda samma dag som du tar proverna. Om sjukvårdpersonalen tar ut en avgift för blodprovstagningen så ska de skicka fakturan till oss, fakturaadressen står på remissen. Du skriver även under samtyckesblanketten och skickar tillbaka till oss i bifogat svarskuvert.

Observera att deltagandet inte är en del i någon sjukvårdsdiagnostik och att vi inte kan ge något besked om hurvida du har någon genetisk markör som kan kopplas till en biverkning.

Tack för din medverkan!