Forskning

Patienter är positiva till självrapportering av biverkningar

Share List Patienter är i allmänhet positiva till att dela med sig av hälsoinformation via online-baserade plattformar inom hälsa, men de är skeptiska till automatiserade

Läs mer